Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Πορτογαλία

33.000 EUR

São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Santarém

Κατάστημα • 87.25 m² • Αναφ: 15789062

Επιφάνειες

Διαβίωση87.25 m²

Santarém

São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1990
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα