Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Olhos de Água, Πορτογαλία

4.752 EUR

Olhos de Água, Faro

Γκαράζ • 22 m² • Αναφ: 15788930

Επιφάνειες

Διαβίωση22 m²

Faro

Olhos de Água

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα