Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Argivai, Πορτογαλία

280 EUR

Argivai, Porto

Γκαράζ • 44 m² • Αναφ: 15767278

Επιφάνειες

Διαβίωση44 m²

Porto

Argivai

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα