Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

60.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 1200 m² • Αναφ: 2927220

Επιφάνειες

Διαβίωση1200 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα