Σπίτι προς αγορά σε Panketal, Germany

Price on demand

Panketal

Ιδιοκτησία • 960 m² • Αναφ: 4331

Επιφάνειες

Διαβίωση960 m²

Panketal

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα