Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palamós, Ισπανία

1.300 EUR

Palamós

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 150 m² • Αναφ: 01331

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²

Palamós

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα