Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

3.500 EUR

Valencia

Γραφείο • 350 m² • Αναφ: AOV2009011

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση350 m²

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1958
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα