Οικόπεδο προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

630.000 EUR

Σαμπαντέλ

Οικόπεδο • 538 m² • Αναφ: I-00TCHY-W-02IATP

Επιφάνειες

Διαβίωση538 m²

Σαμπαντέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα