Οικόπεδο προς αγορά σε El Bruc, Ισπανία

80.000 EUR

El Bruc

Οικόπεδο • 900 m² • Αναφ: I-00SMEF-W-02BD6F

Επιφάνειες

Διαβίωση900 m²

El Bruc

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα