Οικόπεδο προς αγορά σε Almardà, Ισπανία

355.923 EUR

Almardà

Οικόπεδο • 500 m² • Αναφ: I-00Q55Q-W-0275FY

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Almardà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα