Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

500.000 EUR

Πορτιμάο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-02012

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο732 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα