Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Gualtar, Πορτογαλία

1.500.000 EUR

Gualtar, Braga

Κατάστημα • 950 m² • Αναφ: 15758119

Επιφάνειες

Διαβίωση950 m²

Braga

Gualtar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα