Κτίριο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Spain

200.000 EUR

El Puig de Santa Maria

Εμπορικό κτίριο • 1200 m² • Αναφ: 2608V

Επιφάνειες

Διαβίωση1200 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα