Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

690 EUR

Valencia

Γραφείο • 70 m² • Αναφ: AOV2009003

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση70 m²

Valencia

Κλιματισμός
τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1950
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα