Εκπληκτική Ανάπτυξη Κτίριο προς πώληση στη Ρουμανία

389.000 EUR

Reghin

Ιδιοκτησία • 7194 m² • Αναφ: UMCB-T2201

Επιφάνειες

Διαβίωση7194 m²

Reghin

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα