Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

700 EUR

Barcelona

Φάρμα • 1 Μπάν. • 50 m² • Αναφ: AB19201

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση50 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
C
122