Φανταστική επιχειρηματική ευκαιρία, Carlow, Ιρλανδία

695.000 EUR

Carlow

Ιδιοκτησία • 800 m² • Αναφ: UMCB-T2171

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²

Carlow

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα