Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

1.250 EUR

Valencia

Γραφείο • 127 m² • Αναφ: AOV2006027

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση127 m²

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2003
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα