Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

3.590 EUR

Valencia

Γραφείο • 360 m² • Αναφ: AOV2006012

Χώροι

Τουαλέτες4

Επιφάνειες

Διαβίωση360 m²

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1975
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα