Οικόπεδο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

1.400.000 EUR

Palafrugell

Οικοδομήσιμη γη • 2700 m² • Αναφ: 0052

Επιφάνειες

Διαβίωση2700 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα