Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

5.334 EUR

Valencia

Γραφείο • 355 m² • Αναφ: AOV2006028

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση355 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα