Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Amares e Figueiredo, Πορτογαλία

600 EUR

Amares e Figueiredo, Braga

Κατάστημα • 154 m² • Αναφ: 15672578

Επιφάνειες

Διαβίωση154 m²

Braga

Amares e Figueiredo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα