Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

1.300 EUR

Valencia

Γραφείο • 185 m² • Αναφ: AOV2006013

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση185 m²

Valencia

Κλιματισμός
τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1976
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα