Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

2.600 EUR

Valencia

Γραφείο • 289 m² • Αναφ: AOV2006014

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση289 m²

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1970
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα