Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

1.150 EUR

Valencia

Γραφείο • 128 m² • Αναφ: AOV2006015

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση128 m²

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1970
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα