Κτίριο προς αγορά σε Maspalomas, Spain

207.000 EUR

Maspalomas

Εμπορικό κτίριο • 44 m² • Αναφ: 170.09630-SL

Επιφάνειες

Διαβίωση44 m²

Maspalomas

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα