Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

649.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • Αναφ: SIT22040

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο839 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα