Οικόπεδο προς αγορά σε Cambrils, Spain

170.000 EUR

Cambrils

Οικοδομήσιμη γη • 721 m² • Αναφ: CAMICAVET

Επιφάνειες

Διαβίωση721 m²

Cambrils

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα