Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Calonge, Spain

30 EUR

Calonge

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: 01314

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Calonge

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα