Κτίριο προς αγορά σε Cambrils, Ισπανία

230.700 EUR

Cambrils

Εμπορικό κτίριο • 49 m² • Αναφ: LOC_3993

Επιφάνειες

Διαβίωση49 m²

Cambrils

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα