Οικόπεδο προς αγορά σε Godella, Ισπανία

1.400.000 EUR

Godella

Οικόπεδο • 3562 m² • Αναφ: VV2008003

Επιφάνειες

Διαβίωση3562 m²

Godella

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα