Οικόπεδο προς αγορά σε Alvelos, Πορτογαλία

1.000.000 EUR

Alvelos, Braga

Οικόπεδο • 22365 m² • Αναφ: 15632683

Επιφάνειες

Διαβίωση22365 m²

Braga

Alvelos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα