Οικόπεδο προς αγορά σε Puçol, Ισπανία

2.191.475 EUR

Puçol

Οικόπεδο • 7969 m² • Αναφ: VV1906015

Επιφάνειες

Διαβίωση7969 m²

Puçol

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα