Κτίριο προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

295.000 EUR

Βαρκελώνη

Εμπορικό κτίριο • 170 m² • Αναφ: V-BEGUR-LOCAL

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Βαρκελώνη

Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα