Οικόπεδο προς αγορά σε Μπανταλόνα, Ισπανία

1.000.000 EUR

Μπανταλόνα

Οικόπεδο • 445 m² • Αναφ: 800

Superficie construida 1.711,67 m2 Superficie suelo 445 m2 Superficie construida en planta baja 445 m2 Superficie libre de parcela 0 Uso modal: Residencial Número de plantas sobrereasante ( con PBaja ) : 3 Plantas bajo rasante: 1 Porcentaje de ocupación del suelo: 100% Máxima superficie de planta sobre rasante: 1.266,67 m2 Se prevén superficies medianas construidas de viviendas de 80-90 m2

Επιφάνειες

Διαβίωση445 m²

Μπανταλόνα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα