Οικόπεδο προς αγορά σε Vilanova i la Geltrú, Ισπανία

299.000 EUR

Vilanova i la Geltrú

Οικόπεδο • 1031 m² • Αναφ: I-00TJOK-W-02IR86

Επιφάνειες

Διαβίωση1031 m²

Vilanova i la Geltrú

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα