Οικόπεδο προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

45.000 EUR

Segur de Calafell

Οικοδομήσιμη γη • 1300 m² • Αναφ: CalafellRRviolumer

Επιφάνειες

Διαβίωση1300 m²

Segur de Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα