Θέση στάθμευσης προς αγορά σε São Victor, Πορτογαλία

9.000 EUR

São Victor, Braga

Γκαράζ • 15 m² • Αναφ: 14657389

Επιφάνειες

Διαβίωση15 m²

Braga

São Victor

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα