Οικόπεδο προς αγορά σε Rendufinho, Πορτογαλία

56.150 EUR

Rendufinho, Braga

Οικόπεδο • 440 m² • Αναφ: 14657313

Επιφάνειες

Διαβίωση440 m²

Braga

Rendufinho

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα