Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Victor, Πορτογαλία

3.250.000 EUR

São Victor, Braga

Αποθήκη • 4024 m² • Αναφ: 14807680

Επιφάνειες

Διαβίωση4024 m²

Braga

São Victor

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα