Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

500.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 117 m² • Αναφ: V-BORRELL-LOC2

Επιφάνειες

Διαβίωση117 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα