Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

350.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 92 m² • Αναφ: V-BORRELL-LOC1

Επιφάνειες

Διαβίωση92 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα