Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Argivai, Πορτογαλία

15.000 EUR

Argivai, Porto

Γκαράζ • 19.5 m² • Αναφ: 15592829

Επιφάνειες

Διαβίωση19.5 m²

Porto

Argivai

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα