Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

98.000 EUR

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 76 m² • Αναφ: 126154

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση76 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα