Οικόπεδο προς αγορά σε Cubelles, Spain

49.900 EUR

Cubelles

Οικοδομήσιμη γη • 864 m² • Αναφ: CubPRgrevan

Επιφάνειες

Διαβίωση864 m²

Cubelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα