Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Paterna, Ισπανία

148.000 EUR

Paterna

Εμπορικοί χώροι • 502 m² • Αναφ: 02079

Επιφάνειες

Διαβίωση502 m²

Paterna

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα