Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Vila Nova da Barquinha, Πορτογαλία

117.000 EUR

Vila Nova da Barquinha, Santarém

Κατάστημα • 130 m² • Αναφ: 15555120

Επιφάνειες

Διαβίωση130 m²

Santarém

Vila Nova da Barquinha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα