Οικόπεδο προς αγορά σε Praia da Luz, Πορτογαλία

1.065.000 EUR

Praia da Luz

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01958

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο17788 m²

Praia da Luz

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα