Οικόπεδο προς αγορά σε Lleida, Spain

800.000 EUR

Lleida

Οικοδομήσιμη γη • 1620 m² • Αναφ: SÒL_4006

Επιφάνειες

Διαβίωση1620 m²

Lleida

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα