Οικόπεδο προς αγορά σε Μπαλαγέ, Ισπανία

800.000 EUR

Μπαλαγέ

Οικοδομήσιμη γη • 12510000 m² • Αναφ: SÒL_3966

Επιφάνειες

Διαβίωση12510000 m²

Μπαλαγέ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα